V İ Z Y O N U M U Z

Türkiye – Afganistan Dernekler federasyonu Uluslararası standartlarda, alanında lider, saygın, hedeflerini değişen dünya şartlarına göre geliştirerek, her zaman zirvede kalan bir Sivil Toplum Kuruluşu olmayı, VİZYON olarak benimsemiştir
Bütün kesimleri kucaklayan, projeler uygulayarak, barışa ve işbirliğine uygun ortamları oluşturmayı,
Az gelişmiş bölgelerde öncelikli insani problemlerin çözümüne yönelik projeler uygulayarak, yaraların sarılmasını, “Kalkınma Desteği” sağlayarak bu bölgelerde yeni işbirliği alanları oluşturmayı,
Nispeten gelişmiş bölgelerde, Makro Projeler uygulayarak, işbirliği imkânlarını artırarak “Kalkınma İçin Adil Ortaklık Anlayışı” ile sistemleri uyumlu hale getirmeyi,
Ortak tarih ve kültür coğrafyasının bütün değerlerini ve kültürel unsurlarını evrensel boyuta taşıyarak, “Kültürel ve Bölgesel İşbirliklerini Geliştirmeyi” VİZYON olarak benimsemiştir.

ÜYE DERNEKLER

AFGANİSTAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AFGANİSTAN TÜRKLERİ ULSLARARASI SOSYAL KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

AFGAN TÜRK DOSTLUK KONSEYİ DERNEĞİ

ULUSLARARASI ÖZBEK VE AFGAN HALKLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÖZBEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ