Hedef

Türkiyede yaşayan Afganistan vatandaşlarımız ve kardeş iki halkın tarihten gelen dostluk,kardeşlik,kültür ve dayanışma duygularının geliştirmek ve kardeş iki halkın arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, ticari, teknik ve eğitim alanlarında işbirliği yapmak ve bu faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
Türkiye ve Afganistan’ın dünyadaki jeopolitik konumundan gelen avantajlarını insani normlar çerçevesinde kullanarak, Türk ve Afganistan iş dünyasının önce kendi çevresinde sonra bütün dünyada “Sürdürülebilir Kalkınmayı Öngören, Adil Paylaşıma” dayalı iktisadi münasebetler kurmasına yardımcı olmak,
Türkiye ve Afganistan iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler arasındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek ülkelerimizin kalkınmalarına katkıda bulunmak.
Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkelerimizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek, Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak, Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini proje ve programlar vasıtasıyla geliştirmek,
Bütün sektörlerde kurumsal yapıların oluşturulması, Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilmesi, Sosyal kalkınma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, Meslek edindirme ve istihdam sağlanması, Ortak tarih ve kültür varlıklarının korunması, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Enformasyon, tanıtım ve yayın faaliyetleri ile bilgilenmenin yaygınlaşmasını sağlamak amaçlarımızdandır.